OLEŚNICA  par. Wniebowzięcia NMP

28-220 Oleśnica, ul. Zakościele 1,
tel. (0-41) 377-40-35, wik. 377-43-49
liczba wiernych: 3811

                          z błogosławieństwem.                  Rys historyczny: Pierwszy zapis źródłowy informujący o istnieniu parafii pochodzi z 1326 r. Pierwotny kościół parafialny był zapewne drewniany, w 1406 r. zbudowano nowy kościół. Jan Długosz zanotował informację o zbudowaniu kościoła przez biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego, był to więc trzeci z kolei kościół lub przebudowany dotychczas istniejący. Od 1561 r. kościół był w rękach innowierców, został rekoncyliowany w 1613 r., po pożarze odbudowany w 1866 r., rozbudowywany w 1888 i 1895 r., konsekrowany w 1897 r. przez bpa Tomasza Kulińskiego. Kościół jest murowany na zrębie gotyckich murów, nawa główna prostokątna z dobudowanymi w 1895 r. nawami bocznymi, prezbiterium zamknięte półkolistą apsydą z 1895 r. Polichromia z 1978 r., kościół był tynkowany w 1993 r.

Księgi metrykalne: ochrzczonych, zaślubionych i zmarłych od 1945 r.

Kronika parafialna jest prowadzona we fragmentach z lat 60-tych

Kaplice: Kaplica cmentarna w Oleśnicy.

Do parafii należą: Oleśnica, Borzymów 5, Brody 5, Bydłowa 6, Kępie 1-3, Pieczonogi (część) 5-7, Podlesie 5-6, Strzelce 4, Sufczyce 1-4, Wojnów 1-2, Wólka Oleśnicka 3.

Odpust parafialny: Wniebowzięcia NMP - 15.08

Msze święte: niedziele: 7.30, 9.30, 12.00, 16.00

dni powszednie: 7.00, 7.30, w środy i I-sze piątki 18.00 (16.00)

Proboszcz: ks. Marek Lejczak, ur. 1954 (Strzelin - diec. wrocławska), wyśw. 1979, mian. 1996

Wikariusze: ks. Tomasz Kubicki, mgr lic. teol., ur. 1982 (Szczukowice), wyśw. 2007, mian. 2015

Szkoły: Szkoła Podstawowa w Oleśnicy, Gimnazjium w Oleśnicy

Poprzedni księża proboszczowie:

 • ks. Antoni Król - do 1954,
 • ks. Franciszek Tomczyk - 1954-1957,
 • ks. Bolesław Gadomski - 1957-1980,
 • ks. Edward Terlecki - 1980-1986,
 • ks. Stanisław Górski - 1986-1996.

Księża pochodzący z parafii:

 • ks. Józef Słaby - 1939 (Sandomierz), +
 • ks. Jan Lalewicz - 1943 (Sandomierz), +
 • ks. Czesław Dziedzic - 1946 (Pelplin), +
 • ks. Jan Strzelecki - 1964 (Koszalin),
 • ks. Kazimierz Wójtowicz - 1970 (Zmartwychwstaniec),
 • ks. Józef Dziedzic - 1985 (Bernardyn),
 • ks. Marian Głowacki - 1986 (Kielce),
 • ks. Marek Bzinkowski - 1989 (Kielce),
 • ks. Marian Jakubowski - 1990 (Kielce),
 • ks. Jarosław Ambroży - 1994 (Kielce),
 • ks. Władysław Świątek - 1996 - (Kielce),
 • ks. Tadeusz Lalewicz - 1997 (Kielce).
 • ks. Marian Augustyn - 2000 (Szczecin)
 • ks. Jerzy Majka - 2001 (Kielce)

Księża pochowani na miejscowym cmentarzu:

 • ks. Stanisław Zamojski - 1945,
 • ks. Czesław Dziedzic - 1983.

Podsumowanie roku 2007

1.  Mieszkańców             -    3 825

2.  Wiernych                   -    3 811

3.  Inne wyznania            -        14

4. Niepraktykujący          - ok. 300

5. Chrzty                       -          26

6. Śluby konkordatowe   -          25

7. Pogrzeby                   -          46

8. I Komunia                 -           49

9. Bierzmowanie            -           60

10. Sakr. Chorych:   ( I piątki - 49 )    (przed świętami  - 26 )     ( na rekolekcjach  - ok. 350 )

11. Rozdanych komunii  -   115 000

 

WIGILIA 2009 - Szkoła Podstawowa w Oleśnicy.

Świat potrzebuje więcej serca - Twojego serca.

            Raz w roku jest wyjątkowy dzień. Wtedy to "zło ze wstydu umiera, widząc, jak silna i piękna jest Miłość", gdy rodzi się w sercu każdego człowieka.

21 grudnia 2009 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Oleśnicy odbył się uroczysty wieczór wigilijny. Przygotowali go w tym roku uczniowie z klasy III a i b oraz uczniowie klas IV - VI pod kierunkiem pani Barbary Dyrdół, Anny Mrożek i Małgorzaty Brzyskiej. Przy wspólnym stole spotkali się zaproszeni goście, nauczyciele, rodzice i uczniowie.

            W atmosferę zadumy i refleksji wprowadził nas montaż słowno - muzyczy pod hasłem "Świat potrzebuje więcej serca - Twojego serca." Wykorzystano teksty Bruno Ferrero, które w szczególny sposób dotykają spraw i problemów życia codziennego i niosą przesłanie, aby Święta Bożego Narodzenia wyzwalały wzajemną życzliwość, wrażliwość na potrzeby innych, skłaniały do zgody i przebaczania, do wzajemnej pomocy samotnym i opuszczonym. Bardzo aktualne są słowa kolędy " ... Boże spraw, by spokój przyszedł z Nim, by świat zbłąkany ocalił Boży Syn."

tekst:  Anna Mrożek

Jeżeli chcesz zobaczyć fotosy z wieczoru wigilijnego kliknij w:      

 

Konkurs Biblijny

,,Droga wiedzy stoi otworem przed wszystkimi ludźmi, przed każdym zwykłym człowiekiem”.                                                                             

                                                                                                     Paulo Coelho

      7 stycznia 2010 r. w naszej szkole odbył się pierwszy etap Diecezjalnego Konkursu Biblijnego. Tradycyjnie jego otwarcia dokonał Dyrektor mgr Piotr Strzelecki, który życzył wszystkim uczestnikom sukcesu. Tegoroczna, XV już edycja, zgromadziła 12 uczniów z klas IV- VI :

1. Urszula Brykowska               2. Dominik Głowniak          3. Patryk Kurowski                      4.  Ewelina Marciniec        5. Michał Skurski         6. Karztarzyna Skórska

7. Maciej Światek                      8. Artur Tompór                  9. Weronika Winnicka              10 Wiktor Zdziebko           11. Weronika Zeliaś     12.  Klaudia Złotnik

    Przygotowując się do konkursu w br. szkolnym, ,,młodzi teologowie” zgłębiali Księgę Sędziów, która jest jedną z ksiąg biblijnych wchodzących w skład Starego Testamentu. Opisuje ona okres pomiędzy zajęciem ziemi Kanaan przez Hebrajczyków pod wodzą Jozuego, a czasami królów izraelskich (XII wiek p.n.e). Bohaterami Księgi są sędziowie, sprawujący władzę i sądy nad ludem izraelskim.

    Dla wszystkich uczestników konkurs był formą spotkania ze Słowem Bożym, na które tak często nie starcza nam czasu. Stał się również okazją do sprawdzenia swojej wiedzy, a dla Weroniki Winnickiej, Urszuli Brykowskiej i Weroniki Zeliaś Księga Sędziów będzie wyzwaniem, by przeniknąć ją do głębi, gdyż zgodnie z regulaminem uczennice te przeszły do kolejnego etapu, który odbędzie się w Busku -Zdroju. Życzymy Im POWODZENIA.

Kolędnicy Misyjni

 Piękny zwyczaj kolędowania wpisał się w tradycję okresu Bożego Narodzenia. W tym czasie w  szkołach, parafiach i wielu innych miejscach wystawiane są jasełka.     Dzień po uroczystości Trzech Króli, która  jest również Misyjnym Dniem Dzieci ,,mali misjonarze” - członkowie ,,Ogniska misyjnego” z klasy III a naszej szkoły zaprezentowali dla swoich kolegów i nauczycieli misyjne przedstawienie jasełkowe. Jego głównym motywem było ukazanie scen Bożego Narodzenia połączonych z poszukiwaniem przez dzieci - przedstawicieli różnych ras z całego świata Nowonarodzonego i przyniesienie Mu swoich darów.      Po części  była to współczesna  interpretacja, lecz sens ten sam: narodziła się Maleńka Miłość, która zjednała i przyprowadziła do siebie wszystkich, którzy tego chcieli. ,,Misyjni kolędnicy”  w charakterystycznych dla poszczególnych kontynentów strojach uświadamiali swojej publiczności, że nie tylko w grudniowy wieczór można być świadkiem narodzin Chrystusa, ale zawsze, gdy otwieramy się na drugiego człowieka. Mówił również o tym odśpiewany hymn PDM   „ Otwórzmy serca, otwórzmy dłonie dla dzieci całego świata”.

„Kiermasz kartek świątecznych”

            Dnia 29 listopada 2009 roku, po raz pierwszy, w Kościele Parafialnym w Oleśnicy odbył się „Kiermasz kartek świątecznych” przygotowanych własnoręcznie przez uczniów Szkoły Podstawowej oraz nauczycieli: panią Annę Adamczyk i panią Elżbietę Belzyt. Część kartek wystawionych do sprzedaży pochodziła z konkursu plastycznego na „Najpiękniejszą kartkę świąteczną” zorganizowanego wcześniej wśród uczniów naszej szkoły.
Adresatami kiermaszu byli parafianie, którzy w tym dniu przybyli na Mszę Św. O godz. 9.30. Kiermasz miał formę sprzedaży bezpośredniej.
Dzieci, które w nim uczestniczyły były silnie zaangażowane emocjonalnie, reklamując kartki bożonarodzeniowe potrafiły doskonale zachęcić i zmotywować mieszkańców do zakupów. Dzięki tak wielkiemu zaangażowaniu dzieci i nauczycieli udało się sprzedać prawie wszystkie kartki  i zebrać kwotę przeszło 800 zł.
            Całe przedsięwzięcie miało na celu pozyskanie środków finansowych  na rzecz misji w Boliwii. Ten szczytny cel stał się nie tylko forma pomocy drugiemu człowiekowi, ale także posłużył jako promocja szkoły i uczniów w środowisku lokalnym, wśród rodziców, którzy być może po raz pierwszy, zobaczyli jak twórcze i przedsiębiorcze mają dzieci. Tegoroczny kiermasz był wielkim sukcesem, dlatego też wszystkim tym, którzy przyczynili się do niego z całego serca dziękujemy. 
Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Oleśnicy.

Jeżeli chcesz zobaczyć fotosy biblijne i misyjne kliknij w:

 

        ,,Jan Paweł II – Obrońca godności człowieka”

,,Kiedy myślimy z wdzięcznością o zmarłych, dziękujemy Panu Bogu, że przez tych, co odeszli,  tyle nieraz otrzymaliśmy dobrego.”

Dzień Papieski jest obchodzony w Polsce od roku 2001. Przypada on zawsze na niedzielę poprzedzającą 16 października, czyli rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na następcę Świętego Piotra. Uroczystość ta, przekazuje wartości religijne, uwzględniając aspekt artystyczny i charytatywny. Stałym elementem Dnia Papieskiego jest publiczna zbiórka na stypendia dla uzdolnionej młodzieży, modlitwa, koncerty i programy artystyczne upamiętniające życie Ojca Świętego Jana Pawła II.

Tegoroczny VII Dzień Papieski przypadł na niedzielę 14 października i przeżywany był pod hasłem „Jan Paweł II - Obrońca godności człowieka”.

Z tej okazji w naszym parafialnym kościele uczniowie kl. V i VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Oleśnicy poprzez montaż słowno-muzyczno- wizualny uczcili pamięć Sługi Bożego Jana Pawła II. Prowadzący program Dominika Skórska i Jakub Ratusznik w poetycki sposób opisywali wszystkim zgromadzonym postać papieża Polaka, podkreślając jego miłość do drugiego człowieka, otwartość, spontaniczność, oraz to, jaki smutek i żal pozostał
w naszych sercach po jego odejściu. Wiersze recytowane na tle muzyki refleksyjnej, wzbogacane ukochanymi przez Jana Pawła pieśniami.:„Barka” , „ Czarna Madonna” oraz prezentacja multimedialna ukazująca życie i śmierć niestrudzonego ,,Apostoła Narodów”,  pozwoliły na nowo odczuć obecność Jana Pawła II wśród nas.    

Uwieńczeniem obchodów VII Dnia Papieskiego w naszej parafii była modlitwa o rychłą beatyfikację Jana Pawła II, po której wszyscy w ciszy udali się pod pomnik papieża. Tam po zaśpiewaniu pieśni ,,Barka” delegacje z przedszkola, szkół naszej gminy oraz władz samorządowych złożyły kwiaty i zapaliły znicze.

Opracowała Pani Anna Adamczyk