Fotosy schroniska     Fotosy schroniska

    Inicjatorem założenia stowarzyszenia Brata Alberta był ksiądz Proboszcz Marek Lejczak. Za powstaniem stowarzyszenia przemawiały co najmniej dwa fakty: jeden to tradycja. Z historycznych przekazów dowiadujemy się o istnieniu "Domu dla ubogich" w którym to przebywało wielu różnych ludzi. Drugim aspektem jest zagospodarowanie budynku po starej plebani, jak i dużego terenu nadającego się do wyżej wymienionego zadania. Zauważyć przy tym należy, że przybędą miejsca pracy tak potrzebne w Oleśnicy. Istnieje też zapotrzebowanie na pomoc ludziom starszym lub samotnym, oczywiście w innej formie, jak było w dawnej Oleśnicy. Zawiązała się grupa inicjatywna, która z księdzem Proboszczem udała się do księdza Jana, który w Skoszynie prowadzi od wielu lat podobny Dom Brata Alberta. Dom - posiadający swoje tradycje, doświadczenia i mający wiele sukcesów.

Jeżeli chcesz zobaczyć galerie zdjęć to kliknij w "GALERIA" z lewej strony - dla zdjęć poziomych, bądź dla zdjęć pionowych z prawej strony.

Od 12 do 18 marca 2007 roku odwiedziły naszą parafię relikwie św. Brata Alberta.

Część sympatyków Towarzystwa, którzy odwiedzili z modlitwą te relikwie.

  Foto - Marcin Kern.