Inicjatorem założenia stowarzyszenia Brata Alberta był ksiądz Proboszcz Marek Lejczak. Za powstaniem stowarzyszenia przemawiały co najmniej dwa fakty: jeden to tradycja. Z historycznych przekazów dowiadujemy się o istnieniu "Domu dla ubogich" w którym to przebywało wielu różnych ludzi. Drugim aspektem jest zagospodarowanie budynku po starej plebani, jak i dużego terenu nadającego się do wyżej wymienionego zadania. Zauważyć przy tym należy, że przybędą miejsca pracy tak potrzebne w Oleśnicy. Istnieje też zapotrzebowanie na pomoc ludziom starszym lub samotnym, oczywiście w innej formie, jak było w dawnej Oleśnicy. Zawiązała się grupa inicjatywna, która z księdzem Proboszczem udała się do księdza Jana, który w Skoszynie prowadzi od wielu lat podobny Dom Brata Alberta. Dom - posiadający swoje tradycje, doświadczenia i mający wiele sukcesów. Poniżej zobaczymy część grupy inicjatywnej podglądającą osiągnięcia księdza Jana.

Następnie zarejestrowany został Komitet Założycielski Schroniska Brata Alberta w Zarządzie Głównym we Wrocławiu. Na zebranie koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Oleśnicy, które odbyło ię w dniu 4 września 2004 roku zaproszono Prezesa Zarządu Głównego p. Bogdana Aniszczyk i w-ce Prezesa p. Zdzisława Niedzielskiego.

Udzielili oni szczegółowych wskazówek przydatnych do dalszej działalności koła. Szczeólnie cenne były wiadomości praktyczne do prowadzenia w/w koła, jak i wskazanie źródeł finansowania. Na zebraniu uczestniczyli: Zofia i Maciej Woś, Grzegorz Piątkowski, Danuta i Stanisław Skórski, Maria Plewa, Krystyna i Dominik Góra, Zbigniew Talerek, Sławomira i Roman Górnicz, Marek Paprocki, Tadeusz Mrożek, Magdalena Forma i ks. Marek Lejczak.

Dokonano wyboru władz Koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Oleśnicy. Prezesem Koła został wybrany p. Stanisław Skórski. Wybrano też Zarząd Koła w składzie:

1. p. Zofia Woś

2. p. Dominik Góra

3. p. Grzegorz Piątkowski

4. p. Marek Paprocki

Zebranie określiło obszar działania, który obejmuje: gmina Oleśnica, Łubnice i Stopnica. Następnie określono siedzibę Koła Towarzystwa. Będzie nią Plebania Parafii Rzymsko Katolickiej w Oleśnicy, ul. Zakościele 1, 28-220 Oleśnica, tel. (041) 3774035.

 

Prezes Koła Towarzystwa

pan Stanisław Skórski. (pierwszy z prawej strony)

Zastępca prezesa -

pani Zofia Woś.

(w środku z chlebem)

Sekretarz pan Marek Paprocki.

Członek Zarządu pan Grzegorz Piątkowski.


Siedziba Schroniska

św. Brata Alberta